برگزاری جلسه انجمن حمایت از زندانیان شهرستان نائین

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل زندانهای استان اصفهان،مجتبی وزیری مدیر عامل انجمن حمایت ...

ادامه مطلب »

بازدیدرزازاده دادستان جدید عمومی وانقلاب ، شهرستان شهرضا از زندان شهرستان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل زندان های استان اصفهان،رزازاده دادستان دادسرای عمومی و ...

ادامه مطلب »

بازدیدرئیس دادگستری کاشان از زندان این شهرستان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل زندان های استان اصفهان،با هدف رسیدگی به مشکلات ...

ادامه مطلب »

برگزاری کارگاه آموزشی مهارتهای اساسی زندگی ویژه مددجویان در زندان لنجان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل زندان های استان اصفهان،کارگاه آموزشی مهارتهای اساسی زندگی ...

ادامه مطلب »

برگزاری مراسم گرامیداشت روز سرباز درزندان شهرستان لنجان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل زندان های استان اصفهان،مراسم گرامیداشت روز سرباز با ...

ادامه مطلب »

گرامیداشت روز سرباز هفته دفاع مقدس در زندان کاشان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل زندان های استان اصفهان؛همزمان با روز سرباز از ...

ادامه مطلب »

گرامی داشت روز سرباز و تجلیل از سرباز ساعی‎ در بازداشتگاه شهرستان نطنز

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل زندان های استان اصفهان، در گرامی داشت روز ...

ادامه مطلب »

بازدیددادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان لنجان از زندان لنجان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل زندان های استان اصفهان،میرشفیعی دادستان دادسرای عمومی و ...

ادامه مطلب »

بازدید دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان لنجان از زندان لنجان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل زندان های استان اصفهان،میرشفیعی دادستان دادسرای عمومی و ...

ادامه مطلب »

تجلیل از سربازان ساعی اداره زندان شهرستان نائین به مناسبت گرامیداشت روز سرباز در هفته دفاع مقدس‎

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل زندانهای استان اصفهان،در هفته دفاع مقدس  ودر  روز ...

ادامه مطلب »

برگزاری کلاس ایمنی و آتش نشانی‎ در بازداشتگاه شهرستان نطنز

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل زندانهای استان اصفهان؛ با توجه به هفته ایمنی و ...

ادامه مطلب »

بازدید معاون دادگستری کاشان اززندان این شهرستان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل زندانهای استان اصفهان؛ به منظور رسیدگی به مشکلات قضایی ...

ادامه مطلب »