مناقصه ها و مزایده ها

آگهی مناقصه اجرای عملیات موتورخانه و بخشی از تاسیسات برق و مکانیکی اردوگاه اصفهان

ادامه مطلب »

تجدید مناقصه تهیه اقلام مواد غذایی

مناقصه گزار: اداره کل زندان های استان اصفهان کد پارس نماد:۷۱۴۱۰۳ استان:اصفهان شماره آگهی:نوبت اول تاریخ شروع :۱۳۹۵/۰۶/۰۲ تاریخ درج آگهی :۱۳۹۵/۰۶/۰۲ عنوان آگهی:تجدید مناقصه تهیه اقلام مواد غذایی شرح آگهی: آگهی تجدید مناقصه عمومی دستگاه مناقصه گزار: اداره کل زندان های استان اصفهان نشانی: اصفهان ، ابتدای اتوبان ذوب آهن موضوع مناقصه: تهیه اقلام مواد غذایی به شرح جداول ...

ادامه مطلب »

مناقصه تهیه اقلام مواد غذایی نوبت دوم

مناقصه گزار: اداره کل زندان های استان اصفهان کد پارس نماد:۶۹۹۶۴۸ استان:اصفهان شماره آگهی:نوبت دوم تاریخ شروع :۱۳۹۵/۰۵/۰۳ تاریخ درج آگهی :۱۳۹۵/۰۵/۰۳ عنوان آگهی:مناقصه تهیه اقلام مواد غذایی نوبت دوم شرح آگهی: آگهی مناقصه عمومی دستگاه مناقصه گزار: اداره کل زندان های استان اصفهان نشانی: اصفهان ، ابتدای اتوبان ذوب آهن موضوع مناقصه: تهیه اقلام مواد غذایی به شرح جداول ...

ادامه مطلب »

مناقصه تهیه اقلام مواد غذایی

مناقصه گزار: اداره کل زندان های استان اصفهان کد پارس نماد:۶۹۸۹۸۵ استان:اصفهان شماره آگهی:نوبت اول تاریخ شروع :۱۳۹۵/۰۴/۳۱ تاریخ درج آگهی :۱۳۹۵/۰۵/۰۲ عنوان آگهی:مناقصه تهیه اقلام مواد غذایی شرح آگهی: آگهی مناقصه عمومی دستگاه مناقصه گزار: اداره کل زندان های استان اصفهان نشانی: اصفهان ، ابتدای اتوبان ذوب آهن موضوع مناقصه: تهیه اقلام مواد غذایی به شرح جداول زیر : ...

ادامه مطلب »

مناقصه تامین نیروی انسانی

مناقصه گزار: بنیاد تعاون زندانیان استان اصفهان کد پارس نماد:۶۷۰۴۰۲ استان:اصفهان شماره آگهی:۹۵/۱ تاریخ شروع :۱۳۹۵/۰۳/۰۸ تاریخ درج آگهی :۱۳۹۵/۰۳/۰۸ عنوان آگهی:مناقصه تامین نیروی انسانی شرح آگهی: آگهی مناقصه شماره ۹۵/۱ بنیاد تعاون زندانیان استان اصفهان در نظر دارد تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای واجدشرایط واگذار نماید لذا از شرکتهای دارای صلاحیت ...

ادامه مطلب »

مناقصه خرید لوله پلی اتیلن چاپ دوم نوبت اول

مناقصه گزار: مدیریت امور عشایر استان اصفهان کد پارس نماد:۶۴۲۰۴۸ استان:اصفهان شماره آگهی:چاپ دوم نوبت اول تاریخ شروع :۱۳۹۵/۰۱/۱۷ تاریخ درج آگهی :۱۳۹۵/۰۱/۱۷ عنوان آگهی:مناقصه خرید لوله پلی اتیلن چاپ دوم نوبت اول شرح آگهی: آگهی مناقصه عمومی چاپ دوم نوبت اول ۱-نام سازمان مناقصه گزار: مدیریت امور عشایر استان اصفهان ۲-موضوع مناقصه: خرید لوله پلی اتیلن در سایزهای ۴۰ ...

ادامه مطلب »

مناقصه خرید لوله پلی اتیلن

مناقصه گزار: مدیریت امور عشایر استان اصفهان کد پارس نماد:۶۴۱۵۱۳ استان:اصفهان شماره آگهی:نوبت اول- چاپ اول تاریخ شروع :۱۳۹۵/۰۱/۱۶ تاریخ درج آگهی :۱۳۹۵/۰۱/۱۶ عنوان آگهی:مناقصه خرید لوله پلی اتیلن شرح آگهی: آگهی مناقصه عمومی نوبت اول ۱-نام سازمان مناقصه گزار: مدیریت امور عشایر استان اصفهان ۲-موضوع مناقصه: خرید لوله پلی اتیلن در سایزهای ۴۰ – ۵۰ -۶۳- ۹۰- ۱۱۰- ۱۲۵- ...

ادامه مطلب »