گزارش

گزارش تصویری از کمک های خیرین استان اصفهان در برنامه یک شهرضیافت در شبهای ۱۳ و۱۴ رمضان

ادامه مطلب »

گزارش تصویری دومین شب از اجرای برنامه یک شهرضیافت

خلاصه ای از تصاویر برناهم یک شهرضیافت کاری مشترک از اداره کل زندان های استان اصفهان و صداو سیمای مرکز

ادامه مطلب »

گزارش تصویری نشست عاملین ذیحساب،کارپردازان،مسئولین امورعمومی،جمعداران امین اموال و حسابداران زندان های استان اصفهان به میزبانی زندان لنجان

   

ادامه مطلب »

اولین همایش دادستانهای استان اصفهان در اردوگاه حرفه آموزی و کاردرمانی استان

ادامه مطلب »

گزارش تصویری مراسم اهداء جهیزیه به فرزندان مددجویان بی بضاعت زندان های استان اصفهان(۲)

 

ادامه مطلب »

گزارش تصویری مراسم اهداء جهیزیه به خانواده های مددجویان بی بضاعت زندان های استان اصفهان

 

ادامه مطلب »

گزارش تصویری کاروان اهداء جهیزیه به خانواده های مددجویان بی بضاعت استان اصفهان

 

ادامه مطلب »

گزارش تصویری مراسم تجلیل از کارشناسان امورمالی و حسابداری اداره کل زندان های استان اصفهان به مناسبت روز حسابدار

ادامه مطلب »

گزارش تصویری مراسم تکریم و معارفه سرپرست زندان مرکزی اصفهان

گزارش تصویری مراسم تکریم و معارفه سرپرست زندان مرکزی  اصفهان    

ادامه مطلب »

گزارش تصویری مراسم تکریم و معارفه سرپرست اردوگاه حرفه آموزی و کاردرمانی استان اصفهان

گزارش تصویری مراسم تکریم و معارفه سرپرست اردوگاه حرفه آموزی و کاردرمانی استان اصفهان    

ادامه مطلب »