اداره قضایی – اجرای احکام و امور بازداشتگاهها

IMG_9027

احمدرضا پهلوانی ؛  رئیس اداره قضایی،اجرای احکام واموربازداشتگاهها ودبیر حقوق شهروندی زندانیان(اداره کل زندانهای استان اصفهان)

تلفن ۳۷۸۸۵۸۸۱ داخلی ۱۴۵-۱۴۶

 

شرح وظایف قابل انجام

  • امورقضایی وحقوقی

شامل(تنظیم لوایح دردعاوی علیه اداره – شرکت درجلسات کمیسیون های قضایی وحقوقی ادارات استان- پاسخ به سؤالات حقوقی زندانها – تنظیم قراردادهای اداره کل وزندانها– پیگیری امورمستندسازی املاک زندانها – مشاوره وراهنمایی قضایی وحقوقی زندانها- اقدام درخصوص مکاتبات سازمان – حضور درمحاکم ودادگاه هابه عنوان نماینده حقوقی و . . .)

  • اموراجرای احکام

شامل (کنترل،رصد کردن وبررسی وضعیت ثبت اطلاعات،احکام قرارها،تقویم وآزادی زندانیان ازطریق گزارشات کنترلی- مکاتبه وارسال لیست ایرادات گزارشات کنترلی برای رفع به زندانها- سرکشی وبازرسی اجرای احکام زندانها- تماس تلفنی بامسئولین اجرای احکام زندانها- برای رفع ایرادات موردی مکاتبه وارسال مشکلات برنامه پانیذ به ستادسازمان – کنترل عفوهای معیاری ثبت شده دربرنامه پانیذ)

  • اموربازداشتگاهها

شامل: نظارت براموربازداشتگاههای انتظامی وامنیتی- صدورابلاغ مسئولین بازداشتگاههای مذکور طبق آیین نامه مربوطه

  • امورمستندسازی املاک زندانها

شرکت درجلسات کمیسیون مستندسازی سازمان(تهران) برگزاری جلسه بارئیس وکارشناس اداره استعدادیابی اداره کل منابع طبیعی

مکاتبات موردی برای مستندسازی زندانها(اردوگاه،قلعه شور . . . )

  • سایرامور

نظارت وکنترل انتقالات زندانیان- پاسخ به ارباب رجوع – مکاتبه بازندانها طبق دستورمدیرکل محترم – پیگیری امورمربوط به زندانیان ودرخواست خانواده آنها(عفو،آزادی مشروط ،مرخصی و…)

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*