برگزاری اولین جلسه کارگاه آموزشی پیشگیری از مفاسد اخلاقی در زندان نسوان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل زندان های استان اصفهان،درراستای جلوگیری ازآسیب های اجتماعی،اولین جلسه کارگاه آموزشی پیشگیری ازمفاسداخلاقی باحضور٣٠نفرازفرزندان دختروپسرمددجویان دررده سنی ١۵ الی٢۵ سال باسخنرانی دکترقربانی ازدانشگاه صنعتی اصفهان برگزارگردید.

در این کارگاه راههای پیشگیری ازمفاسداخلاقی وچگونگی مبارزه باآنهامطرح وآموزشهای لازم ارایه شد.همزمان فرزندان زیر١٠سال مددجویان نیزدرمهدکودک این مرکز زیرنظرمربیان مجرب موردارزیابی قرارگرفتندومیزان خشم وپرخاشگری انهاسنجیده شدودرراستای مهارخشم وکاهش هیجان آنهااقداماتی چون نمایش عروسکی،قصه گویی وبازی انجام گرفت.

شایان ذکراست که پس ازپایان آموزش فرزندان،جلسه آموزشی توسط دکترقربانی برای کل مددجویان درنمازخانه این زندان تشکیل شد.درپایان فعلی سرپرست زندان نیز  ازحضوراساتید و مربیان وفرزندان مددجویان دراین کارگاه قدردانی وآنهارابرای رسیدن به آرامش وتاثیرمثبت آموزش درزندگی اجتماعی خودبه حضورمستمردرجلسات بعدی دعوت کرد.

خاطر نشان می سازد انجام  ملاقات حضوری  و پذیرایی با صرف ناهار همزمان درهمان جلسه از دیگر برنامه ها بود.

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*