بازدیدمعاون رئیس کل دادگستری استان اصفهان اززندان نسوان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل زندانهای اصفهان؛قنبری معاون پیشگیری رئیس کل دادگستری  استان به همراه خانم بلندی دادیارناظراین اداره اززندان نسوان بازدیدکردند.

فعلی رییس  زندان درابتدا به گزارشی ازفعالیتهای انجام شده ودرحال اجرای این زندان پرداخت.

قنبری درحین بازدید،ازعملکردزندان احساس رضایت کردوگفت: بایدتدابیری اتخاذشود که کارگاههاوکارخانه هایی راه اندازی تامددجویان پس ازخروج  تامین مالی داشته باشندوبتوانندبه جامعه برگردندوبکارگرفته شوند.

وی افزود:بابکارگیری واشتغال مددجویان پس ازآزادی ازجمعیت کیفری وآسیب اجتماعی کاسته می شود،منتهی عملی شدن این اقدام نیازبه فرهنگ سازی عمیقی داردتابتوانیم کمک شایانی به مددجویان وپذیرش آنهادربکارگیری وبازگشت آنها به جامعه بدهیم.

دراین بازدیدازکلیه قسمتهای اعم ازکارگاه اشتغال وحرفه آموزی،آشپزخانه،بندها،مهدکودک وبهداری دیدن نمودند.

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*