بازدیدسالیانه بازرسی اداره کل زندانهای استان اززندان زنان اصفهان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل زندانهای اصفهان،  در راستای رسیدگی به وضعیت زندانها و همچنین تلاش در ایجاد امنیت و آرامش بیشتر در مجموعه زندان و زندانبانی وبررسی وارزیابی  عملکردکارکنان،تیم بازرسی ازجمله مسئولین حفاظت،بازرسی،یگان حفاظت،اموراداری، اشتغال،مددکاری،فرهنگی وامارویارانه  ابتداهرکدام ازقسمتهای مرتبط بانوع کارخود در زندان  بازدید وسپس درجلسه ای دردفتررییس این زندان به بررسی موارد مختلف پرداخته و مواردی از قبیل رعایت مسائل امنیتی و مشکلات موجود را با همدیگر مورد بررسی قرار دادند. سعیدی رییس اداره بازرسی پس ازجلسه بررسی مشکلات ویافتن راه حل مناسب،درپایان روند کار را این زندان راخوب ارزیابی وازواحدهای مختلف این زندان تقدیر و قدردانی کرد

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*