بازدیدرئیس سازمان مدیریت بحران کشور از پروژه های دردست احداث زندانهای استان اصفهان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل زندان های استان اصفهان،مهندس نجار رئیس سازمان مدیریت بحران کشور که به اصفهان سفر کرده بود با حضور در اداره کل زندان های استان از پروژه های در دست احداث و تکمیل این مجموعه بازدید کرد.

در این بازدیدکه مهندس شیشه فروش مدیرکل بحران استان ، گرجی زاده مدیرکل-امینی ومهتری  معاونین اداری مالی و سلامت و اصلاح و تربیت و برخی روسای ستادی و مدیریت زندان مرکزی نیز حضور داشتنداز دوپروژه بازداشتگاه ۸۰۰ نفره و مجموعه آشپزخانه وانباربازدید شد.

گرجی زاده گفت: بدلیل ایجاد و توسعه فضای خوابگاهی در زندان مرکزی و کاهش تراکم موجود در زندان و اهمیت بیشتر به نگهداری اموال و وسایل و همچنین ایجاد فضایی مناسب تر جهت امورطبخ وتوزیع غذا از فضاهای موجودمجموعه ای مجزا به مساحت ۲۵۰۰مترمربع طراحی و احداث گردید که کمک بزرگی به فرایند اصلاح وتربیت مددجویان و بهداشت و درمان و محیط مددجویان می گرددو فضای فعلی نیز به خوابگاهی برای مددجویان در نظر گرفته خواهد شد.

وی ادامه داد: مجموعه پذیرش تشیخص و طبقه بندی زندان مرکزی نیزدر مساحت ۱۵۰۰مترمربع با ظرفیت ۸۰۰ نفر با هدف تکریم شخصیت افراد-کاهش جمعیت کیفری و پیگیری مستمرمددجویان جدیدالورود که تا قبل از یکماه زمینه آزادی آنان مهیا می شود،احداث که پس از تکمیل راه اندازی وبهره برداری خواهد شد.

مدیرکل زندان های استان درپایان خواستار تخصیص بودجه و اعتبارات لازم جهت تکمیل ،تجهیز وراه اندازی این دو پروژه ودیگر پروژه های موجود در مجموعه بازداشتگاههای استان،کانون اصلاح و تربیت و اردوگاه گردید.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور نیز که درسال گذشته از محل اعتبارات مدیریت بحران کشور جهت حل مشکلات زندان مرکزی اصفهان تخصیص داده بود،با دریافت میزان تخصیص داده شده و بازدیدانجام گرفته  بدلیل توع کار وتلاش و هزینه های صورت گرفته  قول مساعدجهت پیگیری و باقیمانده اعتبار تخصیص داده شده در سال جاری جهت رفع مشکلات زندان را بیان کرد.

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*