حضورقضات اجرای احکام دادگاه انقلاب ، عموم و دادسرای نجف اباددر زندان مرکزی اصفهان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل زندان های استان  اصفهان : در راستای کاهش ...

ادامه مطلب »

راه اندازی دومین ایستگاه مطالعه گلپایگان در زندان شهرستان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل زندانهای استان اصفهان از شهر ستان گلپایگان، غلامحسن ...

ادامه مطلب »

حضور کارکنان اردوگاه حرفه آموزی و کاردرمانی استان در مراسم ۹ دی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل زندان های استان اصفهان از اردوگاه:، در سالگرد ...

ادامه مطلب »

بازدید خیرین شهرستان خمینی شهر از اردوگاه حرفه آموزی و کاردرمانی استان اصفهان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل زندان های استان اصفهان از اردوگاه:، بیش از ...

ادامه مطلب »

بازدید معاون دادستان ورئیس مجتمع قضایی شماره ۳ اصفهان ودادستان برخواراز کانون اصلاح و تربیت اصفهان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل زندان های استان اصفهان از کانون اصلاح و ...

ادامه مطلب »

برگزاری مسابقات قرآنی ویژه کارکنان و مددجویان زندان نظامیان اصفهان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل زندان های استان اصفهان،مسابقات قرآنی «ترنم وحی»ویژه کار ...

ادامه مطلب »

برگزاری جلسه آموزش و هم اندیشی ویژه پرسنل اردوگاه حرفه آموزی و کاردرمانی استان اصفهان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل زندان های استان اصفهان،در راستای تقویت ،هوشیاری و ...

ادامه مطلب »

بازدیدقضات دادسرای شماره سه اصفهان ازز ندان نسوان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل زندان های استان اصفهان،معاون دادستان و قضات مجتمع ...

ادامه مطلب »

ورزش کاران باستانی کارزورخانه نشاط زرین شهر در زندان لنجان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل زندان های استان اصفهان،ورزش کاران باستانی کارزورخانه نشاط ...

ادامه مطلب »

برگزاری اردوی تفریحی پرسنل وظیفه زندان شهرستان لنجان در پارک ساحلی زاینده رود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل زندان های استان اصفهان، اردوی تفریحی سیاحتی پرسنل ...

ادامه مطلب »

افتتاح دارالقرآن درکانون اصلاح و تربیت اصفهان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل زندان های استان اصفهان،در راستای اهداف اصلاحی و ...

ادامه مطلب »

حضور مدافع حرم در اردوگاه حرفه آموزی و کاردرمانی استان اصفهان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل زندان های استان اصفهان،با همت واحد فرهنگی و ...

ادامه مطلب »