باابلاغ مدیرکل زندان های استان سرپرست زندان لنجان منصوب شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل زندانهای استان اصفهان،با ابلاغ گرجی زاده مدیرکل- عبدالرسول ...

ادامه مطلب »

اولین دوره کلاس آموزش و پرورش ماهیان زینتی در زندان مرکزی اصفهان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل زندان های استان اصفهان : اولین دوره کلاس ...

ادامه مطلب »

برگزاری اردوی فرهنگی پرسنل وظیفه زندان شهرستان کاشان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل زندان های استان اصفهان،رئیس زندان کاشان گفت: جهت ...

ادامه مطلب »

دیدار رئیس دادگستری و دادستان شهرستان تیران وکرون با مددجویان حوزه قضایی شهرستان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل زندان های استان  اصفهان : در راستای کاهش ...

ادامه مطلب »

برگزاری محفل انس با قرآن ویژه پرسنل زندان مرکزی اصفهان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل زندان های استان اصفهان : در راستای ارتقاء ...

ادامه مطلب »

گرامیداشت روز سرباز در زندان مرکزی اصفهان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل زندان های استان اصفهان : به مناسبت فرارسیدن ...

ادامه مطلب »

حضور رئیس و قضات دادگستری شهرستان گلپایگان در زندان این شهرستان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل زندان های استان اصفهان،به منظور بررسی مشکلات قضایی ...

ادامه مطلب »

برگزاری کلاس آموزش بازرسی بدنی مخصوص پرسنل زندان های استان اصفهان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل زندان های استان   اصفهان : باتوجه به اهمیت ...

ادامه مطلب »

بازدید رئیس اداره فنی و حرفه ای شهرستان گلپایگان از زندان این شهرستان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی  اداره کل زندانهای استان اصفهان، حبیبی رئیس  زندان از برگزاری ...

ادامه مطلب »

برگزاری شبی با قرآن در زندان شهرستان کاشان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل زندان های استان اصفهان؛ مراسم شبی با قرآن ...

ادامه مطلب »

برگزاری آزمون تربیت مربی حفظ قرآن کریم در محل دارالقرآن اردوگاه حرفه آموزی و کار درمانی اصفهان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل زندان های استان اصفهان،در راستای اصلاح و تربیت ...

ادامه مطلب »

بازدید رئیس و قضات دادگستری شهرستان سمیرم از زندان شهرضا

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل زندان های استان اصفهان،ابوالحسنی رئیس دادگستری – عباسی ...

ادامه مطلب »