برگزاری اردوی تفریحی ورزشی پرسنل وظیفه زندان کاشان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل زندان های استان اصفهان؛ با حضور رئیس زندان، ...

ادامه مطلب »

بازدید رئیس اداره فرهنگی و تربیتی زندانهای اصفهان از زندان شهرستان نجف آباد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی زندانهای استان اصفهان  نیکنام  رئیس اداره فرهنگی و تربیتی زندانهای ...

ادامه مطلب »

بازديد رئیس زندان کاشان از منازل مددجويان تحت پوشش کمیته امداد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل زندان های استان اصفهان؛ رئیس زندان و رئیس ...

ادامه مطلب »

اعطای بسته های ورزشی در زندان های استان اصفهان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل زندانهای استان اصفهان، الله بخش نیکنام از توزیع  ...

ادامه مطلب »

برگزاری جلسات منظم با کارکنان باعث رشد سازمان می شود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل زندان های استان اصفهان؛ جلسات هفتگی زندان کاشان ...

ادامه مطلب »

رمضان، ماه خودشناسی و خداشناسی است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل زندان های استان اصفهان؛ در روزهای آغازین ماه ...

ادامه مطلب »

هدف از تعیین مجازات حبس، متنبه کردن زندانیان است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل زندان های استان اصفهان؛ دادستان عمومی و انقلاب کاشان ...

ادامه مطلب »

حضور کارکنان یگان حفاظت زندان شهرستان نائین در تمرین سلاح و تیراندازی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل زندان های استان اصفهان: پرسنل کادر و وظیفه ...

ادامه مطلب »

دادستان عمومی وانقلاب ،به همراه قضات دادگستری شهرستان شهرضا اززندان این شهرستان

گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل زندانهای استان اصفهان، محسنی اژه ای دادستان عمومی و ...

ادامه مطلب »

اهداء سبد کالابه نیروهای وظیفه زندان شهرستان نائین

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل زندانهای استان اصفهان،وزیری رئیس زندان شهرستان نایین از ...

ادامه مطلب »

ضرورت تعامل هدفمند در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل زندانهای اسنان اصفهان در راستای ایجاد تعامل،کاهش جمعیت ...

ادامه مطلب »

برگزاری مجمع عمومی انجمن حمایت از زندانیان کاشان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل زندان های استان اصفهان، مجمع عمومی سالیانه انجمن ...

ادامه مطلب »