برگزاری مسابقات طناب کشی سربازان وظیفه در کانون اصلاح و تربیت استان اصفهان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل زندانهای استان اصفهان، همزمان با ایام الله دهه ...

ادامه مطلب »

رشد چشمگیر اقدامات مددکاری و اجرای احکام در کانون اصلاح و تربیت  استان اصفهان در ۱۰ماهه سال ۹۶ نسبت به مدت مشابه  سال ۹۵

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل زندانهای استان اصفهان جوادی رئیس کانون اصلاح و ...

ادامه مطلب »

رگزاری مراسم در سالن گلستان شهداء و تجدید پیمان با آرمانهای امام راحل و شهداء گرانقدر در شهرستان لنجان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل زندانهای استان اصفهان،در ایام ا… دهه مبارک فجر ...

ادامه مطلب »

رشد و توسعه فعالیتهای اشتغال و حرفه آموزی در کانون اصلاح و تربیت استان اصفهان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل زندانهای استان اصفهان، جوادی رئیس کانون اصلاح و ...

ادامه مطلب »

برگزاری اردوی تفریحی ، سیاحتی ویژه پرسنل وظیفه زندان لنجان در سواحل زاینده رود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل زندانهای استان اصفهان،همزمان با با فرا رسیدن  ایام ...

ادامه مطلب »

برگزاری مسابقه دو و میدانی ویژه پرسنل وظیفه زندان لنجان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل زندانهای استان اصفهان،با فرا رسیدن  ایام ا… دهه ...

ادامه مطلب »

برگزاری محفل انس با قرآن کریم ویژه مددجویان در زندان لنجان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل زنذانهای استان اصفهان،همزمان با فرا رسیدن ایام ا… ...

ادامه مطلب »

دیدار با خانواده معظم شهداء در ایام ا… دهه مبارک فجرتوسط مسئولین زندان شهرستان لنجان

  به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل زندانهای استان اصفهان، در ایام ا… دهه ...

ادامه مطلب »

شور و نشاط همزمان با بارش نخستین برف پائیزی در اردوگاه کار درمانی و حرفه آموزی اصفهان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل زندانهای استان اصفهان  همزمان باسرد شدن هوا و  ...

ادامه مطلب »

اردوی تفریحی ورزشی کارکنان اردوگاه کار درمانی و حرفه آموزی اصفهان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل زندانهای استان اصفهان، در راستای ایجاد نشاط و ...

ادامه مطلب »

برگزاری بازیهای بومی و محلی در کانون اصلاح و تربیت اصفهان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل زندان های استان اصفهان،درراستای ایجاد روحیه نشاط و ...

ادامه مطلب »

دیدار رئیس زندان شهرستان زرین شهر با شهردار جدید سده لنجان

به گزارش پایگاه اطلاع رانی اداره کل زندان های استان اصفهان،سلیمیان رئیس زندان طی دیدار ...

ادامه مطلب »