آرشیو تصویری

گزارش تصویری مراسم تجلیل از کارشناسان امورمالی و حسابداری اداره کل زندان های استان اصفهان به مناسبت روز حسابدار

ادامه مطلب »

گزارش تصویری مراسم تکریم و معارفه سرپرست زندان مرکزی اصفهان

گزارش تصویری مراسم تکریم و معارفه سرپرست زندان مرکزی  اصفهان    

ادامه مطلب »

گزارش تصویری مراسم تکریم و معارفه سرپرست اردوگاه حرفه آموزی و کاردرمانی استان اصفهان

گزارش تصویری مراسم تکریم و معارفه سرپرست اردوگاه حرفه آموزی و کاردرمانی استان اصفهان    

ادامه مطلب »

گزارش تصویری مراسم تکریم و معارفه سرپرست زندان لنجان

گزارش تصویری مراسم تکریم و معارفه سرپرست زندان لنجان

ادامه مطلب »

گزارش تصویری مراسم تکریم و معارفه مدیر کل زندان های استان اصفهان با حضور ریاست محترم سازمان(۳)

ادامه مطلب »

گزارش تصویری مراسم تکریم و معارفه مدیر کل زندان های استان اصفهان با حضور ریاست محترم سازمان(۲)

ادامه مطلب »

گزارش تصویری سفر ریاست سازمان به اصفهان در دیدار با علماو مسئولین استان (۱)

   

ادامه مطلب »

گزارش تصویری مراسم خداحافظی و تجلیل معاون سابق زندانهای استان اصفهان و مدیرکل فعلی زندان های یزد

ادامه مطلب »

گزارش تصویری ورود مدیر کل جدید زندانهای استان اصفهان به جمع کارکنان و مجموعه

ادامه مطلب »

گزارش تصویری از کارگاه آموزشی یگان حفاظت با حضور فرمانده یگان حفاظت سازمان زندانهای کشور در اصفهان

ادامه مطلب »