معاون اداری مالی زندان های استان :دقت،نظم و انضباط مالی اولویت اصلی در سیستم حسابداری

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل زندانهای استان اصفهان، امینی معاون اداری مالی زندان های استان در جمع مسئولین و کارکنان بخش مالی و حسابداری برخی زندان های استان ازدقت-نظم و انضباط مالی به عنوان اولویت اصلی در سیستم حسابداری نام برد.

وی که باهدف معرفی هر چه بیشتر ذیحساب جدید زندان های استان در جمع کارکنان بخش مالی سخن می گفت اظهارامیدواری کرد: همانند سال های گذشته نیز کارکنان امورمالی و حسابداری با هوشیاری پاکدستی در تعامل  با امورذیحسابی و نظارتی همراهی و همکاری لازم را داشته باشند.

معاون مدیرکل زندان های استان در ادامه بااشاره به نوع کار مالی در زندان های استان تصریح کرد:ص%