مدیرکل زندانهای استان اصفهان در جمع روسای اندرزگاههای زندان مرکزی:بازگشت امید به زندگی دربین زندانیان افزایش یابد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل زندان های استان اصفهان،اسدااله گرجی زاده مدیرکل زندانهای استان در جمع روسای اندرزگاههای زندان مرکزی با تبریک سال جدید و اعیاد ماه رجب از تلاش و خدمت در عرصه زندانبانی به عنوان شغلی سخت و پراسترس یاد کرد و از کارکنان خواست در ایام ماههای باقی مانده رجب ودر ماه  شعبان با استعانت از درگاه باریتعالی درزمینه تقویت هرچه بیشتر تقوا و ایمان تلاش کنند.

وی درادامه گفت: ناامیدی رادر بین زندانیان  باتدوین برنامه ها به امید تبدیل کنید،زندانی نباید نسبت به خانواده جامعه واطرافیان ناامید شود باید امید در زندگی آنها متبلور شود.

گرجی زاده در ادامه تصریح کرد:زندانی نباید احساس پوچی کند و گوشه گیر شود.زندانی باید درک شود و مشکلات استخراج.پیگیری و بررسی و نتیجه بخش باشد.

مدیرکل زندانهای استان درادامه با اشاره به شدت و ترافیک کاری در زندانها گفت: تکالیف سنگینی داریم این قشر آسیب پذیرراعهده دارهستیم ومشکلات بایدبراساس قوانین ودستورالعمل ها اصلاح کنیم وآنها را به آغوش خانواده و جامعه بازگردانیم.

وی افزود:اگر تمام توان و انرژی را با هدف رفع مشکلات زندانی و پیشگیری از وقوع حوادث و آسیب ها  به منصه ظهور بگذاریم ،خیلی از مشکلات کاهش پیدا می کند.

گرجی زاده در ادامه خطاب به مسئولین اندرزگاههای زندان مرکزی گفت:باید خودرادر معرض پاسخگویی قراردهید.زندانیان امانتی از سوی جامعه نزد ماهستند و باید امانت دار باشیم ،جامعه ما را امین می داند ،پس بایدبا  برنامه ریزی  ودقت و هوشیاری وکارهای زیربنایی وزیر ساختاری و هدفمند پاسخگو باشیم.ماامانت داری هستیم که باید به خوبی امانت داری کنیم و با مشاوره و فعالیت های موثر اصلاحی وتربیتی زمینه آسیب ها  را کاهش دهیم.

مدیرکل زندانهای استان دربخش دیگری از سخنانش در خصوص زندانیان نیزیادآور شد:نباید زندانی تمام درها را به روی خود بسته ببیندبایدانگیزه برای زندگی سالم ایجاد شود.ظرفیت ها را افزایش دهید،فعالیت های هنری ودرمانی می تواند امیدرا به زندانی بازگرداند.برنامه های مناسب می تواند زمینه راایجاد کند و تمامی این فعالیت ها و اقدامات در کنار سایرکارکنان به خوبی قابل اجرا خواهد بود

درادامه این جلسه نیز بیژنی مدیر زندان مرکزی وبرخی از روسای اندرزگاهها نیز پیرامون اقدامات و فعالیت ها توضیحاتی ارائه کردند.

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*