مدیرعامل جدید انجمن حمایت از زندانیان شهرستان شهرضا معرفی شد

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل زندانهای استان اصفهان،جلسه مجمع عمومی اعضاء وهم اندیشی انجمن حمایت از زندانیان ،با  حضور محسنی اژه ای دادستان -سجادی رئیس زندان شهرضا – داوودی رئیس مرکز مراقبت بعدازخروج اداره کل زندانهای استان اصفهان -خسرو مدیر عامل اسبق واعضای انجمن حمایت از زندانیان در فرمانداری شهرستان شهرضا برگزار گردید. درابتدای جلسه محسنی اژه ای از زحمات دوساله مدیر عامل سابق در راستای خدمت رسانی به خانواده مددجویان تشکروقدردانی کرد. سید حسین سجادی رئیس زندان شهرضا،ضمن  خیر مقدم به شرکت کنندگان در جلسه، پیرامون وضعیت انجمن حمایت زندانیان شهرستان و لزوم همکاری و همیاری بیشتر خیرین در راستای رسیدگی به خانواده های زندانیان نیازمند مطالبی بیان نمود. خسرو مدیر عامل سابق انجمن حمایت از زندانیان شهرضا با ارائه گزارش جامعی از اقدامات زندان و انجمن حمایت از زندانیان در رسیدگی به امورزندانیان و خانواده آنها ارائه نمود. داوودی رئیس مرکز مراقبت بعدازخروج اداره کل زندانهای استان اصفهان مدیر عامل بودن را یک فرصت وموهبت الهی دانست واهمیت این کار پسندیده را بازگو کرد.در پایان با توافق اکثریت آرا آقای محمد علی میر فتاح بعنوان مدیرعامل جدید انجمن حمایت از زندانیان شهرستان شهرضا انتخاب واز زحمات آقای حمید رضا خسرو مدیرعامل سابق قدردانی بعمل آمد .

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*