برگزاری جلسه تعامل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و زندان کاشان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل زندان های استان اصفهان؛با حضور معافی سرپرست و صادق پور مسئول کانون های فرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد و موسوی رئیس زندان کاشان، راحتی قاضی ناظر زندان بادرود، فرزانه مدیر عامل انجمن حمایت و ستاد دیه کاشان، سکوت معاون آموزش و پرورش کاشان و کارشناسان فرهنگی دو اداره، جلسه تعاملی و همکاری همزمان با چهل و ششمین نشست کتابخوان زندان این شهرستان برگزار شد.

رئیس زندان کاشان با بیان اینکه نیاز به رشد همه جانبه در زمینه آموزش های فرهنگی وجود دارد، گفت: زندانیان به دلایل متعدد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی از آموزش دور مانده اند و زندان فرصت مناسبی استتا زمینه احیا حتی یک زندانی فراهم شود.

وی با اشاره به بحث اشتغال زندانیان افزود: هدف ایجاد اشتغال پایدار در زندان این است که فرد در زمان آزادی حرفه و مهارت جدیدی را فرا گرفته و احساس توانمندی نماید.

سید رضا موسوی با تشریح فعالیت های فرهنگی، حفظ قرآن، کلاس های قرائت و تجوید، مشاوره، بهداشت و سلامتی و اقدامات کاهش آسیب اجتماعی در زندان، اظهار داشت: شرکت مددجویان در فعالیت های فرهنگی و مطالعه کتاب باعث می شود که زندانیان به سمت فعالیت های اجتماعی گرایش پیدا کنند که این امر کاهش جرم در جامعه را به همراه خواهد داشت.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد کاشان نیز در این نشست گفت: کتاب یاری مهربان است که از تلاش و زحمت اندیشمندان بزرگ حاصل شده است.

به گفته وی جامعه ای موفق خواهد شد که افراد آن جامعه کتابخوان باشند و از این طریق دانائی خود را افزایش دهند.

در پایان معافی ضمن تقدیر و تشکر از نگاه فرهنگی مدیر زندان به موضوع کتابخوانی و مطالعه و با اشاره به فعالیت های خوب زندان و انتخاب کاشان به عنوان پایتخت کتاب ایران، در زمینه برگزاری فعالیت های آموزشی، فرهنگی و هنری برای زندانیان و خانواده آنان و تجهیز کتابخانه زندان قول مساعد داد.